Swedish-English translation of psykosomatisk

Translation of the word psykosomatisk from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

psykosomatisk in English

psykosomatisk
medicinadjective psychosomatic
Similar words

 
 

Wiki
Psykosomatisk är det som berör både själ och kropp (grekiskans psykhe och soma). Psykosomatiska sjukdomar kan helt eller delvis ha sin grund i psykiska eller emotionella störningar. Sjukvården har emellertid nu övergivit detta begrepp, då någon skarp gräns emellan kropp och själ (i sjukdomssammanhang) är svår att dra.

Your last searches