Swedish-English translation of röra i

Translation of the word röra i from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

röra i in English

röra i
eldverb stir
Examples with translation
De vägrade låta tågen röra på sig.
Skeppet börjar sakta att röra på sig.
Jag kan inte röra det ur fläcken.
Similar words

 
 

Your last searches