Swedish-English translation of ram

Translation of the word ram from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ram in English

ram
konstruktionnoun frame
  konstnoun picture frame, frame
Synonyms for ram
Synonyms for ram
Derived terms of ram
aerogram, anagram, ånyo frambringa, bakfram, beroendeframkallande, böja sig framåt, bryta fram, diagram, diagrammatisk, drama, dramatik, dramatiker, dramatisera, dramatisering, dramatisk, dramatiskt, driva fram, electroencefalogram, elektrokardiogram, epigram, epigrammatisk, extramural, få fram, få sin vilja fram, falla fram, fara fram och tillbaka, fönsterram, för framtiden, föra fram, förtrampa, fram, fram och tillbaka, framåt, framåtanda, framåtgående, framåtskridande, framåtsträvande, framben, frambesvärja, framboesi
frambringa, frambrytande, framdeles, framdrivande, framdrivning, framdrivnings-, framdrivningsraket, framemot, framfall, framför, framför alla andra, framför allt, framföra, framföra sina ursäkter, framfot, framfusig, framgång, framgångsrik, framgräva, framgrävning, framhålla, framhålla med utmärkelse, framhärda, framhärdande, framhäva, framhjulsdrift, framkalla, framkalla asfyxi hos, framkalla missfall, framkallande, framkomst, framlägga, framlänges, frammanande, frammarsch, framme, framsäga, framsida, framskjutande, framskjutande del, framskriden, framstående, framställa, framställa klart, framställa oriktigt, framställa sig själv som, framställning, framsteg, framstegskvinna, framstegsman, framstegsvänlig, framstupa, framsvällande, framsynt, framsynthet, framtand, framtid, framtida, framtidsperspektiv, framtill, framträda, framträda mot, framträdande, framtvinga, framtvingad, gå fram och tillbaka, gå framåt, gå framåt med stormsteg, gå framåtböjd, gå stadigt framåt, glida fram över, göra framsteg, göra stora framsteg, grafisk framställning, gram, grammatik, grammatiker, grammatisk, grammofon, gräva fram, ha företräde framför, ha framgång, ha krampryckningar, harskramla, hologram, i en nära framtid, i en snar framtid, ideogram, inom överskådlig framtid, inrama, kabeltelegram, kameraman, karamell, kardiogram, kasta fram och tillbaka, keramik, keramisk, kilogram, kolakaramell, komma fram, komma framåt, konteramiral, kort extrameddelande, kortfattat framställa, kram, krama, krama hårt, krama ur, kramande, kramas, kramning, kramp, krampa, krampaktig, krypa fram, kryptogram, kulram, lägga fram, lång ramsa, längre fram, låta någon få sin vilja fram, leta fram, livmodersframfall, locka fram, makramé, märka med monogram, mejram, melodram, melodramatisk, melodramatiskt, milligram, mintkaramell, monogram, oframkomlig, oriktig framställning, överframkallad, panorama, panorama-, parallellogram, parameter, pepparmyntskaramell, period med idel framgångar, pressa fram ur, produktionsdiagram, program, program som lyssnare kan ringa till, program som tittare kan ringa till, programannonsör, programledare, programmera, programmerare, programmerbar, pyramid, pyramidal, radiotelegram, rakt fram, rama in på nytt, ramadan, ramaskri, ramla, ramla ner, ramla ut genom, ramma, ramp, rampfeber, rampljus, rättfram, referensram, rulla fram, sakrament, sakramental, se fram emot, skjuta fram, skramla, skrammel, släpa sig fram, smälla igen dörren mitt framför näsan på någon, smörkaramell, som framgår av, som framträder av, spektakulärt framåtsteg, spiselram, spotta fram, ställa fram, stapeldiagram, stelkramp, sticka fram, storma fram, stram, strama åt, stryka fram över, syntetiskt framställa, tänka framåt, telefonprogram, telegram, telegramstil, temperament, temperamentsfull, temprament, träddiagram, trampa, trampa druvor, trampa ihjäl, trampa någon i hälarna, trampa någon på tårna, trampa ned, trampa på, trampa på någons känslor, trampa till, trampa under fötterna, trampkvarn, trampolin, trams, tränga sig fram, trolla fram, tvinga fram, tvinga fram ur, underprogram, utstående framtand, väg till framgång, välla fram, vara på frammarsch, väsa fram med sträv röst, volfram, vrida fram, framstöt, framliden, klavertramp, cancerframkallande, tramsig, tramsa, flödesdiagram, framträngande, framflytta, framföda, framförallt, framförande, framfötterna, framgent, fram, framkasta, framkomlig, framläggning, framryckning, framräcka, framskrida, framstjärt, framstå, framställande, framställare, framställs, framtagning, framtidstro, framtoning, framträda som, framvälla, framåtböjd, försiktig framstöt, gastkramande, gastkramning, kramdjur, grammofonskiva, gramse, karameller, kramgo, krampanfall, krimskrams, lyfta fram, programvara, parametrar, ramträff, skaffa fram, strama, svårframkomlig, såframt, sätta fram, titta fram, utan framgång
Anagrams of ram

arm

Similar words

 
 

Wiki
Ram kan ha flera olika betydelser: en ram runt en målning eller ett fotografi, se Inramning en björns framben, förkortning för Random Access Memory, ett musikalbum av Paul McCartney, se Ram (musikalbum), en databärare i ett datornätverk, se Ram (nätverk), ett element definierat av en frameset-tagg i HTML, motsvarigheten till chassi i lättare och tyngre lastbilar. en anfader till Jesus och Kung David, se Ram (Bibeln) förkortning för Research and analysis of media,.

Your last searches
ram