Swedish-English translation of rapport

Translation of the word rapport from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rapport in English

rapport
allmännoun bulletin
  kommunikationnoun dispatch
  skriverinoun report
  redogörelsenoun account, report, description
Synonyms for rapport
Synonyms for rapport
Derived terms of rapport
Examples with translation
Jag läste din rapport.
Similar words

 
 

Wiki
Rapport är ett av Sveriges Televisions nyhetsprogram och Sveriges största. Det sänds nattetid varje halvtimme i kanalen SVT 24 samt i Gomorron Sverige. Dessutom sänds det 12.00 (endast vardagar), 16.00 (endast vardagar), 19.30 samt ytterligare en sänding senare på kvällen.

Your last searches