Swedish-English translation of razzia

Translation of the word razzia from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

razzia in English

razzia
polisnoun raid, bust [slang]
Synonyms for razzia
Similar words

 
 

Wiki
Sökordet Razzia leder hit. För skivbolaget, se Razzia Records. Razzia, uttryck som vanligen förekommer i sammansättningen polisrazzia, är en aktion företagen av ett polisuppbåd för att söka efter förbrytare, misstänkta eller bevismaterial.

Your last searches