Swedish-English translation of recession

Translation of the word recession from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

recession in English

recession
ekonominoun recession
Synonyms for recession
Synonyms for recession
Similar words

 
 

Wiki
Recession är i nationalekonomiska sammanhang en mild lågkonjunktur. En svårare lågkonjunktur brukar benämnas depression. Ordet är synonymt med nedgång eller avmattning.

Your last searches