Swedish-English translation of rederi

Translation of the word rederi from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rederi in English

rederi
nautisknoun shipping company, carrier, shipowning company
Synonyms for rederi
sjöfartsföretagnoun skeppsägare, båtbolag, linje
Similar words

 
 

Wiki
Rederi är ett bolag som ägnar sig åt sjöfart. En särskild bolagsform är partrederi, som används då flera intressenter bedriver sjöfart tillsammans. Sveriges Redareförening organiserar de rederier som bedriver sjöfart med lite större fartyg medan Sweref är branschorganisationen för det mindre tonnaget.

Your last searches