Swedish-English translation of redovisning

Translation of the word redovisning from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

redovisning in English

redovisning
bokföring - handelnoun statement
  uttalandenoun record, tally
Synonyms for redovisning
Synonyms for redovisning
Similar words

 
 

Wiki
Redovisning är ett område inom företagsekonomi, som syftar till att dokumentera organisationers resurshantering. Detta uppnås bland annat genom att redovisa ekonomiskt resultat samt den ekonomiska ställning som föreligger vid en given tidpunkt, bokslutsdagen. All monetär ekonomisk verksamhet i ett modernt samhälle ska redovisas, inklusive varu- och tjänsteproduktion samt finansiell verksamhet.

Your last searches