Swedish-English translation of rekryt

Translation of the word rekryt from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rekryt in English

rekryt
militärisknoun conscript, recruit, draftee
Synonyms for rekryt
Synonyms for rekryt
Derived terms of rekryt
Similar words

 
 

Wiki
Rekryt är en vanlig benämning på soldater i början av sin grundutbildning, framförallt under den tid då allmänmilitär utbildning till skillnad från befattningsutbildning bedrivs.

Your last searches