Swedish-English translation of resurs

Translation of the word resurs from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

resurs in English

resurs
allmän? resource
Synonyms for resurs
Synonyms for resurs
Similar words

 
 

Wiki
Se även Resurs Bank. Resurs, tillgång som behövs för att iscensätta ett projekt, skapa en produkt eller genomgå en process. Exempel på resurser är arbetskraft, tid, pengar, lokaler, naturtillgångar, råvaror, energi och kunskap.

Your last searches