Swedish-English translation of rik

Translation of the word rik from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

rik in English

rik
hortikulturadjective fertile, fecund [formal], fruitful [arch.], prolific
  pengaradjective substantial, wealthy, cash-rich, with capital
  personadjective opulent
  välbärgadadjective rich, well-off, well-to-do [informal]
  förmögenadjective rich, wealthy, affluent, prosperous
Synonyms for rik
Synonyms for rik
Derived terms of rik
Afrika, afrikansk, agrikultur, älvornas rike, Amerika, amerikan, amerikanisera, amerikanism, amerikansk, amerikansk älg, amerikansk fotboll, amerikansk whisky, amerikanska, amerikanska kongressen, amerikanska motorförbundet, ändra riktning, antiklerikal, aprikos, ärorik, bakåtriktad, barrikad, barrikadera, berika, berikande, beriktiga, beriktigande, bladrik grönsak, bli rik, brikett, brist på uppriktighet, citera oriktigt, de rika, distrikt, dubbelriktad trafik, egocentriker, elektriker, enkelriktad, fabrik, fabrikant, fabrikation
fabrikationsår, fabriksarbetare, fabriksarbeterska, fabriksskorsten, fabrikstillverkad, fänrik, färgrik, flerspaltig rubrik, följdriktig, folkrik, för de rika, Förenade kungariket, förvaltningsdistrikt, framgångsrik, framställa oriktigt, Frankrike, frikallande, frikänna, frikännande, frikativa, frikopplad, frikostig, frikostighet, friktion, friktions-, gallskrik, gallskrika, gata med dubbelriktad trafik, geriatriker, göra rikare, grön paprika, händelserik, historiker, hysteriker, i alla riktningar, icke-restriktiv bisats, immatrikulera, inåtriktad, inflytelserik, inrikes, inrikta sig på, inte riktigt bra, inte uppriktig, jätterubrik, kambrik, karikatyr, karikatyrtecknare, klerikal, klerikalism, konservfabrik, konungarike, krikon, kungarike, lärorik, lärorikt, Latinamerika, latinamerikan, latinamerikansk, latinamerikanska, ledande riktning, likriktare, lövrik, lyriker, matrikel-, metrik, moderiktig, mycket riktigt, näringsrik, Nordamerika, nötskrika, nyrik, obstetrik, obstetriker, omfångsrik, oriktig, oriktig framställning, oriktig proportion, oriktighet, oriktigt, österrikare, Österrike, österrikisk, österrikiska, ouppriktighet, paprika, parlamentariker, pediatrik, pediatriker, restriktion, restriktiv, retorik, rik kvinna, rik man, rike, rikedom, rikedomar, riklig, rikligen, riklighet, rikligt, rikligt förekommande, rikoschettera, riks-, riksdagen, riksdagskvinna, riksdagsledamot, riksdagsman, riksha, rikspolis, rikssamtal, riksväg, rikta, rikta elden mot, rikta fel, rikta mot, rikta uppmärksamhet på, riktad radiosignal, riktat mot, riktig, riktig överraskning, riktighet, riktigt, riktlinjal, riktlinje, riktning, riktnummer, röd paprika, rubrik, rubrikannons, satiriker, segerrik, sista skrik, sista skriket, sitta riktigt i klistret, skivtallrik, skrik, skrika, skrikande, skrikig, skrikighet, stränga restriktioner, strike, strikt, strikt vegetarian, strikthet, striktur, Sydafrika, sydafrikan, sydafrikansk, sydafrikanska, Sydamerika, sydamerikan, sydamerikansk, sydamerikanska, tallrik, tallriksunderlägg, talrik, tillriktning, trikå, trikåvaror, typiskt amerikansk, uppriktig, uppriktighet, uppriktigt, uppslagsrik, utrikes, utrikes-, utrikesärenden, Utrikesdepartementet, vara uppriktig mot, vara uppriktig mot någon, ventrikel, yrkesinriktad skola, amerikanare, anrik, barrikera, beriktigad, körriktningsvisare, detaljrik, utåtriktad, fabrikat, fabrikör, uppfinningsrik, inrikta, frikänd, friköpa, följdriktighet, himmelrike, löftesrik, hälsorik, idérik, infallsrik, mode-riktig, inriktning, intrikat, lyrik, minnesrik, omfångsrika, riksdag, riktpunkt, sinnrik, skrikiga, snillrik, världsrike
Similar words

 
 

Wiki
RIK kan betyda: Redbergslids IK Reymersholms IK IATA:s kod för Carrillo Airport, Carrillo, Costa Rica.

Your last searches
rik