Swedish-English translation of ryggrad

Translation of the word ryggrad from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ryggrad in English

ryggrad
anatominoun backbone, spinal column, vertebral column, spine, chine
Synonyms for ryggrad
Derived terms of ryggrad
Similar words

 
 

Wiki
Ryggrad är hos alla ryggradsdjur den kotpelare som sträcker sig från kraniet till svansen. Ryggraden bildar tillsammans med bröstkorgen, halsen och kraniet axialskelettet till vilket nedre och övre extremiteterna förbinder sig genom bäckenet och skuldergördeln. I frontalplanet är ryggraden normalt rak och symmetrisk men i sagittalplanet kröker sig ryggraden flera gånger.

Your last searches