Swedish-English translation of såväl ... som

Translation of the word såväl ... som from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

såväl ... som in English

såväl ... som
allmänother as well as, and also
Examples with translation
Musikern är känd i utlandet såväl som i Japan.

 
 

Your last searches