Swedish-English translation of servett

Translation of the word servett from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

servett in English

servett
köknoun napkin
Synonyms for servett
Derived terms of servett
Similar words

 
 

Wiki
Servett eller serviett är vanligen en fyrkantig vävnad av hellinne eller halvlinne, ofta i samma mönster som den duk med vilken det dukats. Sedan slutet av 1800-talet tillverkades servetter även av mjukt papper för engångsanvändning. Servettens ändamål är att rengöra händer och mun i samband med måltiden, samt skydda kläderna mot spill.

Your last searches