Swedish-English translation of simning

Translation of the word simning from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

simning in English

simning
sportnoun swimming
Examples with translation
Jag tycker om simning.
Similar words

 
 

Wiki
För tävlingsformeln Simning se, Simning (sport) Simning är att ta sig fram i vatten med hjälp av kroppsrörelser, i huvudsak utförda med armar och ben. Simning kan ske utomhus i naturliga vattensamlingar av skilda slag - hav, sjöar och vattendrag - eller i för ändamålet inrättade simbassänger, belägna utomhus eller i speciella simhallar. Tävlingar i simning anordnas återkommande, från klubbmästerskap till mästerskap på nationell och internationell nivå.

Your last searches