Swedish-English translation of sist

Translation of the word sist from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sist in English

sist
allmänadjective rearmost
  positionother last, after all others
Synonyms for sist
Synonyms for sist
Derived terms of sist
Anagrams of sist
Examples with translation
Tom och Mary paddlade kanot längs med floden sist jag såg dem.
Hon kom sist.
Mannen erkände till sist vad han hade gjort.
Similar words

 
 

Your last searches