Swedish-English translation of själ

Translation of the word själ from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

själ in English

själ
personnoun soul
Synonyms for själ
Synonyms for själ
Derived terms of själ
alltför självsäker, av sig själv, begå självmord, besjäla, brist på självförtroende, det är självklart, dig själv, er själv, er själva, finna ut själv, förstöra sig själv, framställa sig själv som, full av självförtroende, i själva verket, man som själv har arbetat sig upp, med självaktning, mig själv, osjälvisk, osjälvisk kvinna, osjälvisk man, osjälviskt, oss själva, överleva sig själv, säga sig självt, sig själv, sig själva, själaringning, själavandring, själfull, själlös, själsdödande, själsförmögenhet, själsfrånvaro, själsfrid, själsligt sund, själsstyrka, själv, själva, självaktning, självantändning
självbehärskning, självbelåten, självbelåtenhet, självbestämmanderätt, självbetjäning, självbevarelse, självbildad, självbiografi, självbiografisk, självdeklaration, självdisciplin, självförgudning, självförnekelse, självförsakande, självförsörjande, självförsörjning, självförstörande, självförstörelse, självförsvar, självförtroende, självförvållad, självgående, självgod, självgod pedant, självhäftande, självhäftande etikett, självhävdande, självhjälp, självisk, själviskhet, självkännedom, självkänsla, självklar, självklarhet, självklart, självkontroll, självkritik, självlåsande, självmedlidande, självmedveten, självmord, självmords-, självmotsägande, självpåtagen, självporträtt, självprövning, självrådighet, självrannsakan, självreglerande, självsäker, självsäkerhet, självsäkert, självständig, självstart, självstyre, självsuggestion, självtillräcklig, självtvätt, självuppdragande, självuppoffring, självupptagen, självupptagen kvinna, självupptagen man, självutplånande, sjuklig självupptagenhet, småle för sig själv, småskratta för sig själv, som man odlat själv, ta reda på själv, tala för sig själv, tala för sig självt, tillfreds med sig själv, vara självklart, osjälviskhet, själslig, självlärd, självupptagenhet, eldsjäl, självlysande, självbestämmande, självmant, självhosta, osjälvständighet, själaglad, självrespekt, självständighet, självfallet, självfixerad, självtillit, självskriven, självömkan, självmordsbenägen, självmordsbombare, självstyrande, självständigt, självälskande, självöverskattning
Similar words

 
 

Your last searches