Swedish-English translation of själv

Translation of the word själv from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

själv in English

själv
allmänother self-
  reflexivt pron. - sg. - betonatother yourself
  reflexivt pron. - sg. - betonat - artigtother yourself
  reflexivt pron. - betonat - femininumother itself
  reflexivt pron. - betonat - maskulinumother itself
  reflexivt pron. - betonatother myself, himself, herself, oneself
Synonyms for själv
Synonyms for själv
Derived terms of själv
alltför självsäker, av sig själv, begå självmord, brist på självförtroende, det är självklart, dig själv, er själv, er själva, finna ut själv, förstöra sig själv, framställa sig själv som, full av självförtroende, i själva verket, man som själv har arbetat sig upp, med självaktning, mig själv, osjälvisk, osjälvisk kvinna, osjälvisk man, osjälviskt, oss själva, överleva sig själv, säga sig självt, sig själv, sig själva, själva, självaktning, självantändning, självbehärskning, självbelåten, självbelåtenhet, självbestämmanderätt, självbetjäning, självbevarelse, självbildad, självbiografi, självbiografisk, självdeklaration, självdisciplin, självförgudning
Examples with translation
Döm inte andra efter dig själv.
Tillåt inte dig själv att bli tjock.
Det läker av sig själv.
Tro på dig själv.
Du måste sluta ljuga för dig själv.
Hon sa själv att hon inte skulle bli kär i någon igen.
Min mor nynnade för sig själv medan hon stökade på med matlagningen i köken.
Alla har rätt till sin egen åsikt. Men ibland är det bättre att hålla den för sig själv.
Jag kan inte förstå att jag precis sköt mig själv.
Jag tror inte att ungen kom till Tokyo själv.
Jag såg det faktiskt inte själv.
Tom kom faktiskt på det själv.
Han var själv.
Jag tror att det är osannolikt att Tom kommer till festen själv.
Jag lär mig språket själv.
Smickra inte dig själv.
Jag kan inte göra det själv.
Jag klarar det inte själv.
Jag måste göra det själv.
Tom kunde inte kontrollera sig själv.
Similar words

 
 

Your last searches