Swedish-English translation of sjukhus

Translation of the word sjukhus from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sjukhus in English

sjukhus
medicinnoun hospital
Synonyms for sjukhus
Synonyms for sjukhus
Derived terms of sjukhus
Examples with translation
Jag står inte ut med sjukhus.
Hon vill arbeta på ett sjukhus.
Jag tillbringade tre månader i ett sjukhus, när jag var tretton år gammal.
Similar words

 
 

Wiki
Sjukhus eller lasarett är en inrättning för i första hand sluten vård, det vill säga vård av inneliggande patienter, samt specialiserad öppenvård. Sjukhusen ansvarar såldedes för patienter med sjukdomar eller skador som inte kan utredas eller behandlas inom primärvården. I regel förekommer öppenvård på de kliniker eller på specialistmottagningar som finns representerade vid sjukhuset.

Your last searches