Swedish-English translation of skiftnyckel

Translation of the word skiftnyckel from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skiftnyckel in English

skiftnyckel
verktygnoun wrench
Similar words

 
 

Wiki
Skiftnyckel är en ställbar skruvnyckel, ett verktyg som används för att dra åt eller lossa muttrar eller skruvar med kantigt huvud. Skiftnyckeln kan steglöst ställas in så att samma nyckel kan användas till muttrar eller skruvskallar av olika storlek. I många europeiska länder, till exempel Frankrike, Tyskland, Spanien och Italien, kallas skiftnyckeln för ""engelsk nyckel"" eftersom den uppfanns 1842 av den engelske ingenjören Richard Clyburn.

Your last searches