Swedish-English translation of slagg

Translation of the word slagg from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slagg in English

slagg
metallurginoun slag
Synonyms for slagg
Derived terms of slagg
Similar words

 
 

Wiki
Slagg är ett ometalliskt ämne, en biprodukt som uppstår vid olika typer av metallurgiska processer ur medföljande bergart, gjorda tillsatser eller reaktioner med syre och andra metalloider. Slagg består huvudsakligen av oxider i form av oönskade ämnen och metaller, och metall med alltför hög föroreningshalt, och avskiljs till exempel som masugnsslagg. Slagg kan också även uppstå vid oxidation av metall vid smält- och värmningsprocesser.

Your last searches