Swedish-English translation of slemhinna

Translation of the word slemhinna from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slemhinna in English

slemhinna
medicinnoun mucous membrane
Similar words

 
 

Wiki
Slemhinnor, är de ytor som täcker många av de hålrum som finns i däggdjur, bland annat i andningsvägarna, mag-tarmsystemet och könsorganen. Slemhinnor består i huvudsak av specialiserade epitelceller vilande på ett basalmembran med lamina propria under, där mukösa körtlar har förmåga att utsöndra slem (mucus). Tarmens slemhinna har förmåga att absorbera näringsämnen, medan andningsvägarna har en slemhinna som kan transportera upp främmande partiklar som andats in till lungan.

Your last searches