Swedish-English translation of slum

Translation of the word slum from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slum in English

slum
allmän? slum
Synonyms for slum
fattigkvarternoun getto
Derived terms of slum
Similar words

 
 

Wiki
Slum kallas ofta en stadsdel eller förort kännetecknad av fattigdom och/eller kriminalitet. Slumområden är vanliga i u-länderna miljonstäder. Ibland används beteckningen ""slum"" (inte sällan i pejorativt syfte) även i i-länder om platser med hög andel bidragstagare i befolkningen, med efterföljande socioekonomiska konsekvenser, som ungdomskriminalitet med mera.

Your last searches