Swedish-English translation of soldat

Translation of the word soldat from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

soldat in English

soldat
militärisknoun soldier
Synonyms for soldat
Synonyms for soldat
Derived terms of soldat
Similar words

 
 

Wiki
För datorspelet, se Soldat (spel) Soldat är i första hand allmän benämning på enskild kombattant eller krigsman oavsett tjänstegrad, och i andra hand benämning på en menig person som varken är underbefäl eller officer i det militära. En soldat är skyldig att följa de så kallade soldatreglerna som är ett koncentrat av folkrätten i krig. Ordet soldat kommer av sold, som är den lön som soldaten uppbär.

Your last searches