Swedish-English translation of solo

Translation of the word solo from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

solo in English

solo
musiknoun solo
Synonyms for solo
Synonyms for solo
Derived terms of solo
Similar words

 
 

Wiki
Solo, är musikterm som anger att ett stycke (eller del av ett stycke) spelas eller sjungs av en person eller instrument, eventuellt till bakgrund av ett ackompanjemang. En artist som uppträder i eget namn kallas för soloartist, fastän de oftast ackomanjeras av instrument, och i refrängerna även av doakörer. Många gånger når artister som lämnat en grupp för en solokarriär inte upp till samma framgångsnivå med gruppen, men undantag finns.

Your last searches