Swedish-English translation of som

Translation of the word som from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

som in English

som
som t ex other like, for example, such as
  relativt pron. - direkt objekt - pl.other who, whom [formal], that
  relativt pron. - direkt objekt - sg.other who, whom [formal], that
  relativt pron. - indirekt objekt - pl.other who, whom [formal], that
  relativt pron. - indirekt objekt - sg.other who, whom [formal], that
  relativt pron. - objekt - pl.other which, that
  relativt pron. - subjekt - pl.other who
  relativt pron. - objekt - sg.other which, that
  relativt pron. - subjekt - sg.other who, which, that
  sättother like, in the same way as
  prepositionother like
  konjunktionother like [informal], as
  avsiktother by way of
  jämförelseother just like, just as, like, as
  liksomother as, in the same way as
Synonyms for som
Derived terms of som
akademiker som bedriver fortsatta studier efter examen, allt som, allteftersom, alltid spela en roll som, anse som en flopp, anställa som ställföreträdare, används som, arbeta som modell, arbetsomgivning, behandla någon som om han inte fanns till, betrakta som, bli behandlad som om man inte fanns till, bostadsområde, de som, den som, det var som tusan, dipsoman, dipsomani, domstol som handlägger tvistemål om mindre värden, domstol som tillämpar sedvanerätt, droppen som kom bägaren att rinna över, efter vad som sägs, eftersom, efterträda som, etablera sig som, flicka som man har stämt träff med, föreslå som, framställa sig själv som, frisk som en nötkärna, fungera som, som det ska, gömma som en relik, gränsområde, ha som gäst, han som, hedersomnämnande, hon som, höns som går fria, hur som helst, i vilket fall som
i vilket fall som helst, karakterisera som, kromosom, kvinna som är döende, kvinna som blivit dragen vid näsan, kvinna som det är ute med, kvinna som gör anspråk, kvinna som håller disciplin, kvinna som har spriträttigheter, kvinna som hyr ut i andra hand, kvinna som lägger sig i allt, kvinna som lägger sin näsa i blöt, kvinna som lider av paraplegi, kvinna som ligger i täten, kvinna som spår i händerna, kvinna som spelar ena huvudrollen, lämna som dellikvid, lämna som säkerhet, landsomfattande, ligga som en tyngd över, liksom, lukta som, man som är döende, man som blivit dragen vid näsan, man som det är ute med, man som gör anspråk, man som håller disciplin, man som har spriträttigheter, man som hyr ut i andra hand, man som lägger sig i allt, man som lägger sin näsa i blöt, man som lider av paraplegi, man som ligger i täten, man som själv har arbetat sig upp, man som spår i händerna, man som spelar ena huvudrollen, med många användningsområden, midsommar, när som helst, ockupera ett hus som står tomt, på samma ögonblick som, på vilket sätt som helst, person som är döende, person som det är ute med, pojke som man har stämt träff med, precis lika ... som, precis som, pressombudskvinna, pressombudsman, program som lyssnare kan ringa till, program som tittare kan ringa till, psykosomatisk, publicera som följetong, så fort som möjligt, så gott som, så länge som, så snart som, samtal som betalas av mottagaren, sända som en serie, som, sätta på skyddsomslag, såväl ... som, se precis ut som, se ut som om, skyddsomslag, som är att föredra, som befordrar, som befrämjar, som besegrar alla, som bidrar till, som blivit änka, som en bomb, som en följd av, som en lady, som en sista utväg, som erinrar, som existerar, som fångar ögat, som får en att tappa andan, som finns kvar, som förökar sig snabbt, som framgår av, som framträder av, som går att ändra, som genom ett trolleri, som genom ett trollslag, som gentjänst, som gör motstånd, som håller på att bli flintskallig, som har ett förhållande, som har kvickdrag, som har mist sin maka, som har mist sin make, som har svårt att uttrycka sig, som helhet, som hör till, som inte är kartlagd, som inte går ihop, som inte har sinne för humor, som inte kan läsa och skriva, som inte kan upplösas, som kallar sig, som kan beräknas, som kan demonteras, som kan diskuteras, som kan ersättas, som kan exploateras, som kan förhindras, som kan omvandlas, som kan påtvingas, som kan tas isär, som kan tillräknas, som kan tillskrivas, som kommer till slut, som lätt flagar sig, som lätt kan anpassa sig, som lätt kan meddelas, som lätt kan monteras ned, som lätt smular sig, som lever i flock, som lever i träd, som lever på land, som lider av anorexi, som ligger på andra sidan, som ligger på rygg, som liknar, som man ej kan ta på, som man odlat själv, som medför utlämning, som någonsin registrerats, som om, som orsakar meningsskiljaktighet, som påminner, som passar för vackert väder, som påverkar varandra, som råkar lätt ut för olyckor, som reaktion, som säljs svart, som säljs under disken, som sänd från himlen, som ser bra ut, som ska lämnas tillbaka, som skakar hela världen, som tack, som tar mutor, som träffad av blixten, som undergår mutation, som vädjar till känslorna, som vanligt, som varar hela natten, sombrero, somliga, sommar, sommarkurs, sommarlik, sommarmånad, sommartid, somna, somnambul, somnambulism, sprida sig som en löpeld, stå som symbol för, ställa som motsats, ställa upp som kandidat, stämpla som, stolt som en påfågel, ta som gisslan, tagande som gisslan, titt som tätt, tjäna som, tjänstgöra som, tjuv som stryker omkring, tyst som en mus, universitetsområde, utgå som förlorare, utpeka som, vad som, vad som är gjort kan inte göras ogjort, vad som helst, våglängdsområde, var som helst, vara som att leta efter en nål i en höstack, vara som en mor för, vara villig att göra vad som helst för, världsomfattande, världsomsegling, vass som ett rakblad, vem som än, vem som helst, vid samma tempo som, vilken som helst, vilket som helst, X-kromosom, ömsom, consom, framträda som, världsomspännande, nånting som är gratis, hälsomedveten, insomna, inte som andra, midsommarstång, ämnesomsättning, som alla andra, somatisk, somna in, täckningsområde, utbredningsområde, ungefär som, verksamhetsområde
Anagrams of som

mos

Similar words

 
 

Your last searches
som