Swedish-English translation of sonat

Translation of the word sonat from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sonat in English

sonat
musiknoun sonata
Derived terms of sonat
Similar words

 
 

Wiki
Sonat (av latinets sonare 'att klinga'), italienska sonata, betecknade från början helt enkelt ett instrumentalstycke till skillnad från en canzona, en sång. Sedan 1700-talet är det beteckningen för den västerländska konstmusikens viktigaste form för större instrumentalverk. Termen sonatform betecknar också formen hos den sats som brukar vara den centrala i ett sådant verk.

Your last searches