Swedish-English translation of sorg

Translation of the word sorg from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sorg in English

sorg
känslanoun grief
  begravningnoun mourning, grief
  känslomässigt tillståndnoun regret, affliction, pain, suffering
  känslornoun sorrow, sadness, woe [literature]
Synonyms for sorg
Synonyms for sorg
Derived terms of sorg
Similar words

 
 

Wiki
Sorg är ett känslomässigt tillstånd utlöst av starka emotionella nervimpulser, såsom t ex bortgång av en nära anhörig, plötsligt eller progressivt förlopp av en sjukdom eller genom psykisk sjukdom, etc. Sorg upplevs ofta som en negativ känsla som får en att känna sig nedstämd. Sorg kan uttryckas i tårar.

Your last searches