Swedish-English translation of spegla

Translation of the word spegla from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spegla in English

spegla
allmän? reflect
Synonyms for spegla
Synonyms for spegla
Derived terms of spegla
Similar words

 
 

spegla as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) speglaspeglandespeglat
Indikative
1. Present
jagspeglar
duspeglar
hanspeglar
vispeglar
nispeglar
despeglar
8. Perfect
jaghar speglat
duhar speglat
hanhar speglat
vihar speglat
nihar speglat
dehar speglat
2. Imperfect
jagspeglade
duspeglade
hanspeglade
vispeglade
nispeglade
despeglade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade speglat
duhade speglat
hanhade speglat
vihade speglat
nihade speglat
dehade speglat
4a. Future
jagskall spegla
duskall spegla
hanskall spegla
viskall spegla
niskall spegla
deskall spegla
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha speglat
duskall ha speglat
hanskall ha speglat
viskall ha speglat
niskall ha speglat
deskall ha speglat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att spegla
dukommer att spegla
hankommer att spegla
vikommer att spegla
nikommer att spegla
dekommer att spegla
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha speglat
dukommer att ha speglat
hankommer att ha speglat
vikommer att ha speglat
nikommer att ha speglat
dekommer att ha speglat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle spegla
duskulle spegla
hanskulle spegla
viskulle spegla
niskulle spegla
deskulle spegla
12. Conditional perfect
jagskulle ha speglat
duskulle ha speglat
hanskulle ha speglat
viskulle ha speglat
niskulle ha speglat
deskulle ha speglat
Subjunctive
6. Subject
jagmå spegla
dumå spegla
hanmå spegla
vimå spegla
nimå spegla
demå spegla
13.Present perfect
jagmå ha speglat
dumå ha speglat
hanmå ha speglat
vimå ha speglat
nimå ha speglat
demå ha speglat
Imperative
Affirmative
duspegla
viLåt oss spegla
nispegla
Negative
duspegla inte
nispegla inte
Your last searches