Swedish-English translation of stödja

Translation of the word stödja from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stödja in English

stödja
tillståndverb encourage, support
  stödverb stick up for [informal]
  argumentverb underpin, support, give strength to
  sanningverb bear out, support, confirm, corroborate
  konstruktionverb bear, support, hold up, carry
  backa uppverb back up, support
  försvaraverb defend, support, stand behind, argue for
Synonyms for stödja
Synonyms for stödja
Derived terms of stödja
Similar words

 
 

stödja as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) stödjastödjandestött
Indikative
1. Present
jagstöder
dustöder
hanstöder
vistöder
nistöder
destöder
8. Perfect
jaghar stött
duhar stött
hanhar stött
vihar stött
nihar stött
dehar stött
2. Imperfect
jagstödde
dustödde
hanstödde
vistödde
nistödde
destödde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade stött
duhade stött
hanhade stött
vihade stött
nihade stött
dehade stött
4a. Future
jagskall stödja
duskall stödja
hanskall stödja
viskall stödja
niskall stödja
deskall stödja
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha stött
duskall ha stött
hanskall ha stött
viskall ha stött
niskall ha stött
deskall ha stött
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att stödja
dukommer att stödja
hankommer att stödja
vikommer att stödja
nikommer att stödja
dekommer att stödja
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha stött
dukommer att ha stött
hankommer att ha stött
vikommer att ha stött
nikommer att ha stött
dekommer att ha stött
Conditional
5. Conditional present
jagskulle stödja
duskulle stödja
hanskulle stödja
viskulle stödja
niskulle stödja
deskulle stödja
12. Conditional perfect
jagskulle ha stött
duskulle ha stött
hanskulle ha stött
viskulle ha stött
niskulle ha stött
deskulle ha stött
Subjunctive
6. Subject
jagmå stödja
dumå stödja
hanmå stödja
vimå stödja
nimå stödja
demå stödja
13.Present perfect
jagmå ha stött
dumå ha stött
hanmå ha stött
vimå ha stött
nimå ha stött
demå ha stött
Imperative
Affirmative
dustödja
viLåt oss stödja
nistödja
Negative
dustödja inte
nistödja inte
Your last searches