Swedish-English translation of stenbock

Translation of the word stenbock from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stenbock in English

stenbock
zoologinoun ibex
Similar words

 
 

Wiki
Stenbock eller alpstenbock (Capra ibex) är en art inom getterna som förekommer i Alperna. Arten var i början av 1800-talet nästan utrotad men har efter intensiva skyddsåtgärder återhämtad sig.

Your last searches