Swedish-English translation of stenbrott

Translation of the word stenbrott from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stenbrott in English

stenbrott
gruvarbetenoun quarry, stone quarry
Similar words

 
 

Wiki
Stenbrott är ett område i fast berg, där man tar ut sten, oftast för att vidarearbetas. Mestadels sker verksamheten i dagbrott. Ett stenbrott ingår som en del i stenindustrin.

Your last searches