Swedish-English translation of stickprov

Translation of the word stickprov from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stickprov in English

stickprov
statistiknoun random check
Synonyms for stickprov
Similar words

 
 

Wiki
Stickprov är ett begrepp inom statistik och avser ett mindre urval ur en större grupp. Avsikten är att man skall kunna dra slutsatser om hela gruppen utgående från de exemplar man analyserar. Stickprovet kan konstrueras på olika sätt för att minimera urvalsfel och maximera de slutsatser som kan dras genom ett stickprov av begränsad storlek (eller omvänt, minimera nödvändig stickprovsstorlek).

Your last searches