Swedish-English translation of stig

Translation of the word stig from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

stig in English

stig
gåendenoun track, trail, path, lane
  vägnoun lane
Synonyms for stig
vägnoun gång, led, gångstig, spår, stråt
Synonyms for stig
Derived terms of stig
ålderstigen, andelsfastighet, astigmatisk, astigmatism, åter stiga, bergsbestigare, bergsbestigning, bestiga, bestiga igen, bestigning, blodtörstig, borstig, brunstig, dristig, dristighet, dumdristig, dumdristig kvinna, dumdristig man, dumdristighet, fastighetsmäklare, fastighetsmäklerska, fastighetsskötare, frikostig, frikostighet, frostig, gångstig, häftigt stiga, hastig, hastig blick, hastighet, hastighetsbegränsning, hastighetsmätare, hastigt, hastigt och lustigt, helt hastigt, i rätt nedstigande led, illistighet, inte konstigt att, inte vara konstigt, konstig
Similar words

 
 

Your last searches