Swedish-English translation of struts

Translation of the word struts from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

struts in English

struts
ornitologinoun ostrich
Derived terms of struts
Similar words

 
 

Wiki
Struts (Struthio camelus) är en art stora fåglar med utbredning i Afrika. Arten är den enda medlemmen av släktet Struthio och familjen strutsar i ordningen strutsfåglar. Strutsen är den största nu levande fågeln och lägger även de största äggen.

Your last searches