Swedish-English translation of styrka

Translation of the word styrka from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

styrka in English

styrka
allmännoun strength
  kraftnoun momentum
  fysiskt tillståndnoun vigor, strength
  skicklighetnoun strong point
  militärisknoun force, power
  medicinnoun potency
  maktnoun potency, potence
  argumentverb underpin, support, give strength to
  hälsaverb invigorate, brace
  stärkaverb strengthen, fortify, make firmer
Synonyms for styrka
Synonyms for styrka
Derived terms of styrka
Anagrams of styrka
Examples with translation
Hon blev tvungen att förlita sig på sin inre styrka.
Tyfonen ökar i styrka.
Similar words

 
 

styrka as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) styrkastyrkandestyrkat
Indikative
1. Present
jagstyrkar
dustyrkar
hanstyrkar
vistyrkar
nistyrkar
destyrkar
8. Perfect
jaghar styrkat
duhar styrkat
hanhar styrkat
vihar styrkat
nihar styrkat
dehar styrkat
2. Imperfect
jagstyrkade
dustyrkade
hanstyrkade
vistyrkade
nistyrkade
destyrkade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade styrkat
duhade styrkat
hanhade styrkat
vihade styrkat
nihade styrkat
dehade styrkat
4a. Future
jagskall styrka
duskall styrka
hanskall styrka
viskall styrka
niskall styrka
deskall styrka
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha styrkat
duskall ha styrkat
hanskall ha styrkat
viskall ha styrkat
niskall ha styrkat
deskall ha styrkat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att styrka
dukommer att styrka
hankommer att styrka
vikommer att styrka
nikommer att styrka
dekommer att styrka
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha styrkat
dukommer att ha styrkat
hankommer att ha styrkat
vikommer att ha styrkat
nikommer att ha styrkat
dekommer att ha styrkat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle styrka
duskulle styrka
hanskulle styrka
viskulle styrka
niskulle styrka
deskulle styrka
12. Conditional perfect
jagskulle ha styrkat
duskulle ha styrkat
hanskulle ha styrkat
viskulle ha styrkat
niskulle ha styrkat
deskulle ha styrkat
Subjunctive
6. Subject
jagmå styrka
dumå styrka
hanmå styrka
vimå styrka
nimå styrka
demå styrka
13.Present perfect
jagmå ha styrkat
dumå ha styrkat
hanmå ha styrkat
vimå ha styrkat
nimå ha styrkat
demå ha styrkat
Imperative
Affirmative
dustyrka
viLåt oss styrka
nistyrka
Negative
dustyrka inte
nistyrka inte
Your last searches