Swedish-English translation of supporter

Translation of the word supporter from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

supporter in English

supporter
sport - mannoun supporter, fan
  sport - kvinnanoun supporter, fan
Synonyms for supporter
Synonyms for supporter
Similar words

 
 

Wiki
Supporter är en person som stödjer en organisations verksamhet utan att direkt vara en del av den. Begreppet förknippas ofta med någon som har ett stort engagemang för en idrottsförening. En supporter kan ibland även kallas för ett fan, vilket ofta förknippas med någon som har ett stort intresse av en artist eller musikgrupp.

Your last searches