Swedish-English translation of svar

Translation of the word svar from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

svar in English

svar
fråganoun answer, reply, response
  lösningnoun answer, solution
Synonyms for svar
Synonyms for svar
Derived terms of svar
Anagrams of svar
Examples with translation
Han har setts som Japans svar på Picasso.
Jag vet inte vad rätt svar är.
Fram tills förra veckan hade jag inte fått något svar.
Hans svar är i princip ett nej.
Jag skulle vilja ha ett svar.
Hans dumma svar överraskade allihopa.
Hans dumma svar överraskade alla.
Ditt svar på frågan visade sig vara fel.
Tack för ditt svar.
Tack för ert svar.
Jag vill ha svar och jag vill ha dem nu!
Hans svar var kort och koncist.
Säg någonting även om du inte vet rätt svar.
Det var omöjligt att hitta ett svar.
Det var omöjligt att finna ett svar.
Jag fick inget svar från någon.
Hon gav ett diffust svar.
Similar words

 
 

Your last searches