Swedish-English translation of tid

Translation of the word tid from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tid in English

tid
allmännoun time, moment
  förflutetnoun time, times
  klockanoun time
  periodnoun term
  allmännoun spell, stretch
  varaktighetnoun duration, time
Synonyms for tid
Synonyms for tid
Derived terms of tid
allmän högtid, alltid, alltid spela en roll som, ämbetstid, ändra tidpunkten för, antidepressiv, antidot, arbeta övertid, arbetstid, årstid, bästa sändningstid, begravningshögtidligheter, betänketid, brunsttid, tida, deltids-, dra ut på tiden, dräktighetstid, efter en lång tid, elegant tidskrift, emellertid, en gång i tiden, tid med, festmåltid, finnas till samtidigt, flextid, flicktid, för alltid, för en kort tid, för framtiden, för tidigt född, förfallotid, förlorat för alltid, förnöta tiden, forntid, forntida, forntiden, förr i tiden, förtidig, förtidspensionering
framtid, framtida, framtidsperspektiv, från gångna tider, från Jakob den förstes tid, fredstid, fritid, fritids-, fritidsbyxor, fulltid, gå tillbaka i tiden, Greenwichtid, hållbarhetstid, halveringstid, halvtid, hända samtidigt, hela tiden, heltid, högtid, högtidlig, högtidlighålla, högtidlighet, högtidligt, högtidligt löfte, högtidligt lova, hyrestid, i en nära framtid, i en snar framtid, i god tid, i grevens tid, i otid, i rätt tid, i sinom tid, i tid, inom överskådlig framtid, istid, istids-, judisk påskhögtid, juletid, jultid, karyatid, kortare arbetstid, krävande tid, krigstid, kritisk tidpunkt, lång tid, lärotid, lätt måltid, livstid, måltid för avhämtning, mattid, med tiden, medeltida, medeltiden, medeltidens mörkaste århundraden, mellantid, mottagningstid, när du får tid, när man har tid, närvarande tid, nattetid, nuförtiden, nutida, nutidens, nutids-, öppningstid, ovanlig för årstiden, övertid, på den tiden, på medellång tid, på sista tiden, påfrestande tid, prövotid, rusningstid, samtida, samtidig, samtidig förekomst, samtidighet, samtidigt, sommartid, speltid, spilla tid, standardtid, stängningstid, svår tid, tidbomb, tiddelning, tidender, tidevarv, tidig, tidigare, tidigt, tidlös, tidlösa, tidning, tidningsanka, tidningsförsäljare, tidningshandlare, tidningsjargong, tidningskiosk, tidningsmagnat, tidningspapper, tidningsurklipp, tidpunkt, tidsanda, tidsbesparande, tidsenlig, tidsexponering, tidsfördriv, tidsform, tidsgräns, tidskrift, tidsmarginal, tidsödande, tidsperiod, tidsschema, tidszon, tidtabell, tidur, tidvatten, tidvattens-, tidvattensström, timme övertid, under tiden, uppväxttid, urtids-, välja olämplig tidpunkt för, välja tiden för, väntetid, värd att komma i tidningen, vårtid, veckotidning, vintertid, bittida, tid, tidsålder, framtidstro, fritidshus, fritidsresenär, för alltid varande, högtidlig procedur, inte i tid, kvällstidning, kvällsmåltid, måltid, middagsmåltid, serietidning, tidelag, tidningsman, tidrymd, tidsbeställning, tidsreservation, tidskrävande, tidsplan, tidsskrift, tidvis, veckotidskrift
Anagrams of tid

dit

Similar words

 
 

Wiki
Tid är ett fundamentalt begrepp i vår tillvaro som är svårt att definiera, och frågan om dess natur är något som har engagerat vetenskapsmän och filosofer i alla tider. Tiden innefattas vanligtvis som en del av universums grundläggande struktur, en dimension i vilken händelser sker i sekvens. Liksom en sträcka anger avståndet mellan två platser i rummet, anger ett tidsintervall ""avståndet"" mellan två händelser i tiden, alternativt ett händelseförlopps varaktighet.

Your last searches
tid