Swedish-English translation of tidelag

Translation of the word tidelag from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tidelag in English

tidelag
allmän? bestiality
Synonyms for tidelag
otukt med djurnoun sodomi
Synonyms for tidelag
Similar words

 
 

Wiki
Tidelag (gammalsvenska þyþi lagh, jfr isl. þyða, ""vänlighet"", ""hålla sig till någon"", i sv. ""ty sig till någon""), i juridisk mening könsumgänge med djur.

Your last searches