Swedish-English translation of tiokamp

Translation of the word tiokamp from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tiokamp in English

tiokamp
sportnoun decathlon
Similar words

 
 

Wiki
Tiokamp, är en mångkamp inom friidrotten som länge varit mästerskapsgren endast för män. Även kvinnor har dock börjat tävla i disciplinen, och det finns planer på att i framtiden ersätta sjukampen med tiokamp för kvinnor i mästerskap. Världsrekordhållare i tiokamp är Roman ?ebrle från Tjeckien, som gjorde 9 026 poäng den 27 maj 2001 i Götzis.

Your last searches