Swedish-English translation of trevligt

Translation of the word trevligt from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

trevligt in English

trevligt
utseendeother nicely, neatly, prettily
Synonyms for trevligt
Examples with translation
Ha ett trevligt liv.
Det skulle vara trevligt om jag kunde resa till Japan.
Det var trevligt att göra ingenting.
Similar words

 
 

Your last searches