Swedish-English translation of tristess

Translation of the word tristess from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tristess in English

tristess
allmän? boredom
Synonyms for tristess
Synonyms for tristess
Similar words

 
 

Wiki
Tristess upplevs vid avsaknad av stimulans. Tristess är inte självt ett mentalt tillstånd men kan orsakas av speciella mentala tillstånd. Tristess kan vara en synonym för uttråkad eller liknande.

Your last searches