Swedish-English translation of troll

Translation of the word troll from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

troll in English

troll
mytologinoun troll
Synonyms for troll
Synonyms for troll
Derived terms of troll
Examples with translation
Du, min herre, är en imperialist! "Och du, min herre, är ett troll!"
Similar words

 
 

Wiki
Troll är ett samlingsnamn på människolika varelser i nordisk folktro och fornnordisk mytologi. Trollen kunde variera högst avsevärt både i storlek, utseende och lynne. Ibland sades trollen vara mycket lika människor och ibland totalt väsenskilda.

Your last searches