Swedish-English translation of trollkarl

Translation of the word trollkarl from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

trollkarl in English

trollkarl
magi - mannoun wizard, sorcerer
  saganoun magician
  teater - mannoun conjurer, magician, conjuror
Synonyms for trollkarl
Synonyms for trollkarl
Similar words

 
 

Wiki
Trollkarl, även kallad magiker eller besvärjare, är en person som anses ha förmågan att utöva magi. En rad andra synonymer, såsom häxa, andebesvärjare, magus och liknande finns. Fiktiva trollkarlar är vanligt förekommande i mytologi, sagor och fantasy, där de ofta besitter krafter som ingen annan besitter och kan kasta diverse besvärjelser.

Your last searches