Swedish-English translation of trumf

Translation of the word trumf from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

trumf in English

trumf
spel - kortnoun trump, trump card, master card
Synonyms for trumf
fördelnoun övertag, säkra kort
Derived terms of trumf
Similar words

 
 

Wiki
Trumf eller trumffärg, begrepp inom kortspel. Trumf är den färg som med automatik rangordnas högre än alla andra färger i ett sticktagningsspel. Valörerna inom trumffärgen rangordnas på vanligt sätt och efter alla dessa kommer sedan valörerna i övriga tre färger.

Your last searches