Swedish-English translation of underarm

Translation of the word underarm from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

underarm in English

underarm
anatominoun forearm
Anagrams of underarm
Similar words

 
 

Wiki
Underarm är i människans kropp det andra segmentet i den övre extremiteten. Överarmen avgränsas upptill av armbågen och överarmen och nedtill av handloven. Underarmen är normalt bredast proximalt.

Your last searches