Swedish-English translation of undulat

Translation of the word undulat from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

undulat in English

undulat
ornitologinoun budgerigar, Australian parakeet
Similar words

 
 

Wiki
Undulat (Melopsittacus undulatus) är en liten papegoja och enda art i det australiska släktet Melopsittacus. Undulaten är social och uppträder främst i mindre flockar men ibland i mycket stora flockar. Undulaten är en populär burfågel.

Your last searches