Swedish-English translation of undvika

Translation of the word undvika from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

undvika in English

undvika
allmänverb circumvent
  skyverb avoid, shun
  kringgåverb avoid, sidestep, dodge, circumvent
Synonyms for undvika
Synonyms for undvika
Derived terms of undvika
Examples with translation
Den svarta kattungen hoppade för att undvika pölen, och passerade under den angränsande häcken.
Similar words

 
 

undvika as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) undvikaundvikandeundvikit
Indikative
1. Present
jagundviker
duundviker
hanundviker
viundviker
niundviker
deundviker
8. Perfect
jaghar undvikit
duhar undvikit
hanhar undvikit
vihar undvikit
nihar undvikit
dehar undvikit
2. Imperfect
jagundvek
duundvek
hanundvek
viundvek
niundvek
deundvek
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade undvikit
duhade undvikit
hanhade undvikit
vihade undvikit
nihade undvikit
dehade undvikit
4a. Future
jagskall undvika
duskall undvika
hanskall undvika
viskall undvika
niskall undvika
deskall undvika
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha undvikit
duskall ha undvikit
hanskall ha undvikit
viskall ha undvikit
niskall ha undvikit
deskall ha undvikit
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att undvika
dukommer att undvika
hankommer att undvika
vikommer att undvika
nikommer att undvika
dekommer att undvika
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha undvikit
dukommer att ha undvikit
hankommer att ha undvikit
vikommer att ha undvikit
nikommer att ha undvikit
dekommer att ha undvikit
Conditional
5. Conditional present
jagskulle undvika
duskulle undvika
hanskulle undvika
viskulle undvika
niskulle undvika
deskulle undvika
12. Conditional perfect
jagskulle ha undvikit
duskulle ha undvikit
hanskulle ha undvikit
viskulle ha undvikit
niskulle ha undvikit
deskulle ha undvikit
Subjunctive
6. Subject
jagmå undvika
dumå undvika
hanmå undvika
vimå undvika
nimå undvika
demå undvika
13.Present perfect
jagmå ha undvikit
dumå ha undvikit
hanmå ha undvikit
vimå ha undvikit
nimå ha undvikit
demå ha undvikit
Imperative
Affirmative
duundvik
viLåt oss undvika
niundvik
Negative
duundvik inte
niundvik inte
Your last searches