Swedish-English translation of ungefär som

Translation of the word ungefär som from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ungefär som in English

ungefär som
allmän? like
Synonyms for ungefär som
Examples with translation
En liter mjölk innehåller ungefär trettio gram protein.
Följ den här gatan i ungefär fem minuter.
Han uppskattar att det nya huset kommer kosta ungefär trettio miljoner yen.
Han kommer kunna gå upp och gå om ungefär en vecka.
Det är ungefär lika stort som ett ägg.
Hon är ungefär i min ålder.
Tom har studerat franska i ungefär tre år.
Similar words

 
 

Your last searches